Advocatenkantoor Seelen

Huurrecht

Een huurovereenkomst brengt zowel rechten als plichten met zich mee. Regelmatig ontstaan er geschillen tussen huurders en verhuurders. Als het niet mogelijk blijkt te zijn om deze problemen in onderling overleg op te lossen, is het raadzaam een advocaat in de arm te nemen. Advocaat mr. Seelen heeft een ruime ervaring op het gebied van huurrecht en staat zowel verhuurders als huurders van woon-, winkel- en bedrijfsruimte bij.

Juridische bijstand op het gebied van huurrecht

Advocaat mr. Seelen kan u juridisch bijstand verlenen in de diverse aspecten van het huurrecht. Hij adviseert bij geschillen die zich kunnen voordoen bij huur en verhuur, maar kan u ook bijstaan bij het opstellen van huurovereenkomsten of wijzigingen omtrent de huurprijs. Indien noodzakelijk voert advocaat mr. Seelen ook de benodigde gerechtelijke procedures voor u. Zowel huurder als verhuurder kunnen voor onderstaande zaken terecht bij advocatenkantoor Seelen:

  • Ontruiming
  • Opzegging huur
  • Incasso achterstallige huur
  • Gebreken aan het gehuurde
  • Huurovereenkomsten
  • Wijziging huurprijs
Contact
Advocatenkantoor Seelen
Kerkstraat 1
7671 HE Vriezenveen
info@advocatenkantoorseelen.nl Tel 00 31 (0)546 565325
Fax 00 31 (0)546 565395
Locatie
Gratis Inloopspreekuur

Elke 1e donderdag van de maand!

Informatieaanvraag