Contractrecht

Contractenrecht

Contracten zijn niet weg te denken in zowel de particuliere als de zakelijke sector. Continue worden er nieuwe contracten en overeenkomsten gesloten. Advocatenkantoor Seelen is u graag van dienst bij het adviseren en het opstellen van een nieuw en professioneel contract. Daarnaast biedt advocaat mr. Seelen ook de helpende hand als er sprake is van een geschil, ingewikkelde overeenkomst of onjuist contract.

Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht heeft betrekking op het onrechtmatig handelen of niet nakomen van afspraken, waardoor schade ontstaat. Deze aansprakelijkheid heeft bijvoorbeeld betrekking op consumentengeschillen maar ook op zakelijke schadeclaims. Advocaat mr. Seelen beoordeelt uw positie en uw rechten en op basis daarvan adviseert, bemiddelt en procedeert hij als advocaat.

Rechtshulp contracten- en aansprakelijkheidsrecht

Op het gebied van contracten- en aansprakelijkheidsrecht verleent advocatenkantoor Seelen onder andere rechtshulp bij:

  • Problemen met leveranciers en afnemers over geleverde producten en/of diensten
  • Consumentengeschillen
  • Advies over nieuw te sluiten overeenkomsten/contracten
  • Schadevergoeding en schadeverhaal
  • Te betalen schadevergoeding waar u het niet mee eens bent
Contact
Advocatenkantoor Seelen
Kerkstraat 1
7671 HE Vriezenveen
info@advocatenkantoorseelen.nl Tel 00 31 (0)546 565325
Fax 00 31 (0)546 565395
Locatie
Gratis Inloopspreekuur

Elke 1e donderdag van de maand!

Informatieaanvraag