Contractrecht

Advocaat contractenrecht Almelo

Een contract kunt u aangaan met een andere particulier of met een onderneming zoals een winkel of een dienstverlener. In alle gevallen is een contract rechtsgeldig als beide partijen hier hun handtekening onder hebben gezet. De bepalingen die in een contract zijn opgenomen mogen echter niet in strijd zijn met de wet. Wanneer u een contract heft afgesloten en de andere partij houdt zich niet aan de in het contract opgenomen voorwaarden, dan kunt u naar de rechter stappen om uw gelijk te halen. Hiervoor heeft u natuurlijk wel een goede advocaat contractrecht Almelo nodig om u bij te staan om de zaak tot een goede afloop te brengen.

Een advocaat contractrecht Almelo staat u bij als u uw recht wilt halen

Wordt u aangesproken op de voorwaarden in een contract dat u bent aangegaan of komt de andere partij de voorwaarden in een contract niet na, dan is juridische bijstand in de meeste gevallen zeer wenselijk. U kunt in zo’n geval de zaak aan ons kantoor voorleggen waarna wij deze zullen beoordelen. Wij zullen u vervolgens adviseren of het verstandig is om het conflict aan de rechter voor te leggen. Soms kan een minnelijke schikking met de tegenpartij en betere optie zijn.

Wilt u goede juridische bijstand, neem dan direct contact op

Heeft u een goede jurist nodig die goed op de hoogte is van contractrecht? Dan neemt u natuurlijk contact op met Advocatenkantoor Seelen. Wij kunnen u met raad en daad bijstaan om hopelijk uw zaak tot een voor u bevredigend einde te brengen. U kunt ons bellen voor informatie op telefoonnummer 0546-565325. Wilt u liever per e-mail uw vraag of uw zaak aan ons voorleggen, stuur dan een bericht aan info@advocatenkantoorseelen.nl. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk op uw bericht reageren.

Contact
Advocatenkantoor Seelen
Kerkstraat 1
7671 HE Vriezenveen
info@advocatenkantoorseelen.nl Tel 00 31 (0)546 565325
Fax 00 31 (0)546 565395
Locatie
Gratis Inloopspreekuur

Elke 1e donderdag van de maand!

Informatieaanvraag